คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์ภายในคณะ ทราบนโยบายในการพัฒนาบัณฑิตของคณะ การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา การทำกิจกรรมภายในคณะและอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้เชิญบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว มาให้ข้อคิด บอกเล่าประสบการณ์ในการทำงานแก่นักศึกษาใหม่

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศ คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และนักศึกษารุ่นพี่ได้เข้าทำกิจกรรมวันแรกพบกับนักศึกษาใหม่ ก่อนที่จะให้นักศึกษาใหม่ได้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รายละเอียดต่างๆ แก่นักศึกษาใหม่เพิ่มเติม เช่น การคำนวณผลการเรียน และอื่นๆ

ชมภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ได้ ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772053
Today
Yesterday
This Week
142
299
1826
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่