คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ แสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และพนักงานดีเด่น

คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัล จากการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2556 ในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 51 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ดังนี้

  1. ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ รางวัล Teaching Excellence Awards
  2. Assistant Prof. Vasileios Zikos รางวัลนักวิจัยดีเด่น
  3. คุณกมลวรรณ พิณทอง รางวัลพนักงานดีเด่น

 

 

 

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ แสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และพนักงานดีเด่น