คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ แสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และพนักงานดีเด่น

คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัล จากการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2556 ในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 51 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ดังนี้

  1. ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ รางวัล Teaching Excellence Awards
  2. Assistant Prof. Vasileios Zikos รางวัลนักวิจัยดีเด่น
  3. คุณกมลวรรณ พิณทอง รางวัลพนักงานดีเด่น

 

 

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730226
Today
Yesterday
This Week
168
208
1583
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ แสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และพนักงานดีเด่น