คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง iHybrid Day: New Teaching Paradigm@ UTCC โดยได้รับเกียรติ Prof. Jim Lengel Professor, University of New York และ Prof. Kerri-Lee Krause Professor, University of Western Sydney  ณ ห้องเรียนรวม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่รูปแบบใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย


คลิปข่าวช่อง 3 : ก้าวใหม่ของการเรียนการสอนในระบบ iHybrid ผ่าน iPad

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772074
Today
Yesterday
This Week
163
299
1847