คลิปบรรยากาศการทำกิจกรรมต่างๆ จากโครงการ AEC Stars
ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557 ที่ประเทศเวียดนาม
ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างเครือข่ายในอาเซียน : สานสัมพันธ์เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ไทย-เวียดนาม ที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม  ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557 โดยโครงการนี้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ

  • การบรรยายให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการค้า การลงทุน
  • การให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจต่างๆ ในประเทศอาเซียน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในคณะและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
  • การร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาในฮานอย

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772047
Today
Yesterday
This Week
136
299
1820