คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูงานที่ไชยกวัฒน์เบญจรงค์

ผศ.จิราภรณ์ ชาวงษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และคณาจารย์ประจำกลุ่มวิชา นำนักศึกษาไปดูงานที่ ไชยกวัฒน์เบญจรงค์ สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 คลิกดูภาพบรรยากาศการดูงานที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

689580
Today
Yesterday
This Week
107
449
2430
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูงานที่ไชยกวัฒน์เบญจรงค์