คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การดูงานของนักศึกษาชั้นปี 3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

 

กลุุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์และมุมมองที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ให้มากขึ้น

สำหรับปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดยช่วงเช้า นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานเขตปลอดอากร (Free Zone) การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการขนส่งสินค้าทางอากาศมากยิ่งขึ้น และในช่วงบ่าย ได้เข้าศึกษาดูงานใน บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด  ทำให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพข้าว การค้าและการขนส่งข้าวในรูปแบบต่างๆ

 

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772110
Today
Yesterday
This Week
199
299
1883
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การดูงานของนักศึกษาชั้นปี 3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ