คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การดูงานแม่สอด-เมียวดี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดย ผศ.สุเนตรา จันทบุรี หัวหน้ากลุ่มวิชา และคณาจารย์ประจำกลุ่มวิชา ได้จัดโครงการดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และเมืองเมียวดี เมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 โดยการดูงานในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ

  • การดูงานที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก ที.เค.การ์เม้นท์ อำเภอแม่สอด จ.ตาก
  • การดูบรรยากาศการค้าตามแนวชายแดนที่ตลาดริมเมย ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากประเทศอินเดียและจีน เป็นแหล่งค้าขายอัญมณีที่มีชื่อเสียง เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า ซึ่งมีทั้งแปรรูปเป็นอัญมณีแล้ว และยังไม่ได้แปรรูป ตลอดจนงานหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ วัตถุโบราณจากไม้สัก
  • การรับฟังการบรรยายการบรรยายพิเศษเรื่อง การค้าชายแดน-เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี โดยคุณประเสริญ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขานุการหอการค้าจังหวัดตาก ซึ่งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าชายแดนและให้ความเป็นกันเองกับคณาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง
  • การฟังการบรรยายเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีโดยนางมะ เมียะ ติ่นประธานหอการค้าเมืองเมียวดี
  • การฟังการบรรยายและดูงานการขนส่งสินค้าระหว่างเมียวดี ย่างกุ้ง บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
  • การดูบรรยากาศการค้าท้องถิ่นของพม่า ที่ตลาดบุเรงนอง
  • ดูการขนส่งสินค้าจากไทยไปพม่า ที่ท่าเรือขนส่งสินค้าริมน้ำเมย แม่สอด จ.ตาก
  • ดูงานตลาดฮกล้ง ตลาดที่มีคนไทย+พม่า+จีน ทำการขนส่งสินค้า และวิถีชีวิตการค้าชายแดน ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการนำคณะศึกษาไปดูงานนอกประเทศเป็นครั้งแรกของคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นการให้การศึกษานอกห้องเรียนในลักษณะของการเห็นภาพจริงในพื้นที่ ทำให้นักศึกษาได้ขยายโลกทัศน์และขยายพรมแดนของการเรียนรู้จากในห้องเรียนสู่โลกแห่งความเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการดูงาน

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771981
Today
Yesterday
This Week
70
299
1754
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การดูงานแม่สอด-เมียวดี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ