คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วยอุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพ การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพ การแทรกแซงการทำงานของกลไกราคา การเงิน การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 600 คน มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพียงพอที่จะตอบคำถามในข้อสอบ ONET ในปีที่ผ่านๆ มาได้ นอกจากนี้ ยังมีการทำกิจกรรมสันทนาการระหว่างนักเรียนกับรุ่นพี่จากคณะเศรษฐศาสตร์ม.หอการค้าไทยด้วย

คลิกเพื่่อชมภาพบรรยากาศการอบรมที่นี่
ภาพ : คุณวรรณี วุฒิพันธุ์ไพบูลย์

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730254
Today
Yesterday
This Week
196
208
1611
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ อบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย