คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาเป็นเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ขอให้ทุกท่าน "ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำวิชาการ" ดังปรัชญาของคณะ  และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ตลอดจนชีวิตส่วนตัวสืบไป

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772656
Today
Yesterday
This Week
367
378
2429
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน