คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน มีอาจารย์วาสนาฯ เป็นผู้ประสานงาน ในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยอุปสงค์ อุปทาน การเงิน การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมประมาณ 300 คน นอกจากนี้ ยังมีการทำกิจกรรมสันทนาการระหว่างนักเรียนกับรุ่นพี่จากคณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทยด้วย

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรมที่นี่
ภาพ : คุณวรรณี วุฒิพันธุ์ไพบูลย์/ผศ.พยนต์ สุรินจำลอง

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772075
Today
Yesterday
This Week
164
299
1848
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ อบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี