ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกกลุ่มวิชา เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ได้มีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ภายในคณะโดยพร้อมเพรียงกัน

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่
ภาพโดย คุณวรรณี วุฒิพันธุ์ไพบูลย์