กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดให้มีการอบรมการค้าระหว่างประเทศเชิงปฏิบัติ

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฎิบัติการด้านการค้าเชิงปฏิบัติได้จริง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์จริง ได้แก่ คุณประยุทธ ศุภวราพงษ์และคุณมณเฑียร อมรเลิศวิมาน เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ในวันพุธที่ 4 และวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7403 ระหว่างเวลา 08:00 - 16:30 น.

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการเปิดงานและการเริ่มฝึกอบรม
(ภาพโดย คุณวรรณี วุฒิพันธุ์ไพบูลย์)

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770992
Today
Yesterday
This Week
198
299
765
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ