คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ของนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

การอบรมการเขียนแผนธุรกิจครั้งที่ 1 ของนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่ห้อง 11701 เวลา 13.30-17.30 น. คลิกดูภาพที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

689596
Today
Yesterday
This Week
123
449
2446
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ของนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ