ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

เปิดงานโครงการธุรกิจจำลองของนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:00 น. บริเวณอาคาร 1 ชั้นล่าง

คลิกเพื่อดูภาพที่นี่