คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2555 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตหลายโครงการ ที่สำคัญได้แก่

1. โครงการดูงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง และ วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม)
2. โครงการดูงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair 2011)
3. โครงการอบรมการค้าระหว่างประเทศเชิงปฏิบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
4. โครงการดูงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ท่าเรือแหลมฉบัง)
5. โครงการแสดงผลงานทางวิชาการและพิธีมอบประกาศนียบัตร

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772048
Today
Yesterday
This Week
137
299
1821
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2555