ภาพการดูงาน THAIFEX World of Food Asia 2013  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 12.30-15.30 น. 
ที่
อิมแพคเมืองทองธานี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เพื่อเข้าพบ/สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ดูบรรยากาศและรูปแบบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของผู้ส่งออกไทย และผู้ส่งออกจากประเทศต่างๆ  ตลอดจนเก็บข้อมูล เพื่อนำมาประกอบการทำรายงานสัมมนาก่อนจบการศึกษา

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772098
Today
Yesterday
This Week
187
299
1871