คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

pic sam

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการค้าระหว่างประเทศ ของนักศึกษาชั้นปีที่4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

 

วันที่ 30 มกราคม และ 6 กุมภาพันธ์ 2556

 

ประมวลภาพกิจกรรม

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772624
Today
Yesterday
This Week
335
378
2397
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ