นายธนกฤต อนุสาวการณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน

สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ นายธนกฤต อนุสาวการณ์
บัณฑิตจากกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
25 กุมภาพันธ์ 2560

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

688999
Today
Yesterday
This Week
324
161
1849
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ คลิปสัมภาษณ์บัณฑิต นายธนกฤต อนุสาวการณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน