นายสันติพงษ์ มีศักดิ์ประมวล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ นายสันติพงษ์ มีศักดิ์ประมวล
บัณฑิตจากกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
25 กุมภาพันธ์ 2560
 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

688937
Today
Yesterday
This Week
262
161
1787
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ คลิปสัมภาษณ์บัณฑิต นายสันติพงษ์ มีศักดิ์ประมวล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ