นายวสิษฐ์พล มาสาร บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ นายวสิษฐ์พล มาสาร
บัณฑิตจากกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
25 กุมภาพันธ์ 2560


เริ่มนับ 29 ก.ย.56

729587
Today
Yesterday
This Week
232
255
944
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ คลิปสัมภาษณ์บัณฑิต นายวสิษฐ์พล มาสาร บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ