สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ นายธีราทร ศรีตรรกยานนท์
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

729573
Today
Yesterday
This Week
218
255
930
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ คลิปสัมภาษณ์บัณฑิต นายธีราทร ศรีตรรกยานนท์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ