สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ นายรุ่งนคร ใบศรี
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

687726
Today
Yesterday
This Week
395
181
576
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ คลิปสัมภาษณ์บัณฑิต นายรุ่งนคร ใบศรี บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน