หลักสูตรและทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561

หลักสูตรและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มีดังนี้

หลักสูตร

ปีการศึกษา 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 5 กลุ่มวิชา ได้แก่

1. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คลิกเพื่อดูรายวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชานี้
2. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คลิกเพื่อดูรายวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชานี้
3. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย คลิกเพื่อดูรายวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชานี้
4. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คลิกเพื่อดูรายวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชานี้
5. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คลิกเพื่อดูรายวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชานี้

  • แต่ละกลุ่มวิชาจะศึกษาเพื่อสร้างความเชื่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกัน 8 รายวิชา 24 หน่วยกิต โดยรายวิชาอื่นๆ ที่ต้องศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คลิกเพื่อดูหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี่
  • นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาหลักสูตร 4+1 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาปริญญาตรี ควบ ปริญญาโท โดยสามารถสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้ภายในเวลา 5 ปี  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
  • สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนเฉพาะระดับปริญญาตรี สามารถเลือกแผนการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลา 3 ปีครึ่ง (ไม่เลือกแผนสหกิจศึกษา)
  • ส่วนนักศึกษาที่ต้องการประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการจริงก่อนสำเร็จการศึกษา สามารถเลือกแผนสหกิจศึกษา(รู้จักกับสหกิจศึกษา คลิกที่นี่ )และสำเร็จการศึกษาภายในเวลา 4 ปี
    คลิกเพื่อดูแผนสหกิจศึกษา

สมัครเรียน คลิกที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

688707
Today
Yesterday
This Week
32
161
1557
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ หลักสูตรและทุนการศึกษา