คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ผลงานนักศึกษา คลิปนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

คลิปการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ห้อง Ex-MBA1 วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

729576
Today
Yesterday
This Week
221
255
933
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ผลงานนักศึกษา คลิปนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ