ผลงานนักศึกษา

Display # 
Title Author Hits
UTCC_ECON-สัมมนาธุรกิจ จำหน่ายต่างหูและแว่นตาแฟชั่น Written by Econweb 40
UTCC_ECON-สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 34
EC412-Visit Company-BEAUTY Written by Econweb 33
UTCC_ECON-ธุรกิจจำลองระหว่างประเทศ SINGHA Written by Econweb 35
EC323 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ : Niece & Nephew Club Written by Econweb 320
EC323 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ : seakidshop Written by Econweb 280
EC323 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ : sunbook Written by Econweb 255
ฐานเศรษฐกิจโลก : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 323
ราคาน้ำมันปรับลดลง : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 383
ต่างชาติใช้มาตรการขวางสินค้าไทย : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 296
ผลกระทบด้านการส่งออก : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 305
อนาคตการลงทุนไทย Written by Econweb 310
ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทย : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 278
ยุคทองของเอเชีย : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 284
เศรษฐกิจ 360 มิติ : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 301
มาตรการคว่ำบาตรของ EU : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 303
การปนเปื้อนในพืชผัก : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 274
ชี้ทองคำขาลง : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 257
คลิปนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 405
คลิปดูงานการค้าชายแดน โดยนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Written by Econweb 448
ข่าว บิ๊กหญิง : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 284
เศรษฐกิจคิดไกล : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 279
Voice World Wide : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 312
การลงทุนในมาเลเซีย : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 363
Economy Today : โครงการบ่มเพาะนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 330
การส่งออกรถยนต์ : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 334
รายการ 3วิ : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 317
วิดีทัศน์สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน Written by Econweb 1673
วีดีทัศน์สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน Written by Econweb 703