ผลงานนักศึกษา

Display # 
Title Author Hits
UTCC_ECON-สัมมนาธุรกิจ จำหน่ายต่างหูและแว่นตาแฟชั่น Written by Econweb 68
UTCC_ECON-สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 70
EC412-Visit Company-BEAUTY Written by Econweb 69
UTCC_ECON-ธุรกิจจำลองระหว่างประเทศ SINGHA Written by Econweb 75
EC323 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ : Niece & Nephew Club Written by Econweb 342
EC323 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ : seakidshop Written by Econweb 306
EC323 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ : sunbook Written by Econweb 282
ฐานเศรษฐกิจโลก : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 389
ราคาน้ำมันปรับลดลง : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 413
ต่างชาติใช้มาตรการขวางสินค้าไทย : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 325
ผลกระทบด้านการส่งออก : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 378
อนาคตการลงทุนไทย Written by Econweb 352
ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทย : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 306
ยุคทองของเอเชีย : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 340
เศรษฐกิจ 360 มิติ : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 358
มาตรการคว่ำบาตรของ EU : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 333
การปนเปื้อนในพืชผัก : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 299
ชี้ทองคำขาลง : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 293
คลิปนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 456
คลิปดูงานการค้าชายแดน โดยนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Written by Econweb 499
ข่าว บิ๊กหญิง : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 307
เศรษฐกิจคิดไกล : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 298
Voice World Wide : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 353
การลงทุนในมาเลเซีย : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 402
Economy Today : โครงการบ่มเพาะนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 386
การส่งออกรถยนต์ : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 426
รายการ 3วิ : โครงการเพาะบ่มนักข่าวเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ Written by Econweb 339
วิดีทัศน์สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน Written by Econweb 1733
วีดีทัศน์สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน Written by Econweb 754