รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา (รอบโควตาคณบดี)
คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/กำหนดรายงานตัว/ข้อปฏิบัติต่างๆ (6 หน้า)

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562