คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มอบทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์และสมควรได้รับทุน เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วยทุนต่างๆ ดังนี้

 1. ทุนอาจารย์จารุบุตร เรืองสุวรรณ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 25,000 บาท
 2. ทุนคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 3. ทุนศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 4. ทุนศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
 5. ทุนศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 6. ทุนศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 6,500 บาท
 7. ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร เจนนภา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 8. ทุนคุณกลินทร์ สารสิน จำนวน 1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
 9. ทุนคุณกลินทร์ สารสิน จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
 10. ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร กิตติโสภากูร จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
 11. ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
 12. ทุนคุณชาตรี ชินธรรมมิตร์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
 13. ทุน ดร.สมชัย สัจจพงษ์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
 14. ทุนคุณวัลลภ กิ่งชาญศิลป์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
 15. ทุนอาจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยงและคุณรักษ์ศักดิ์ โชติมงคลทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
 16. ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ เบญจมสุทินและฝ่ายกิจการนักศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

คลิกดูภาพที่นี่

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770953
Today
Yesterday
This Week
159
299
726
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561