ทุนรัฐบาลฯ จากสำนักงาน ก.พ.ประจำปี 2562

สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน-27 ธันวาคม 2561 คลิกที่เพื่อดูรายละเอียด