คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้เข้าค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม

ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้เข้าค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัย กำหนดให้เข้าค่ายลูกแม่ไทรจิตใจงาม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 (เมื่อวานนี้) สามารถเข้าค่ายชดเชยได้ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 นี้

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770935
Today
Yesterday
This Week
141
299
708
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้เข้าค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม