คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ โดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 179/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรองประธานกรรมการคนที่สอง ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ  โดยพิจารณาจากการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการมีผลงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป คลิกที่นี่เพื่อดูคำสั่งแต่งตั้ง

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772088
Today
Yesterday
This Week
177
299
1861
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ