ประกาศตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขล่าสุด)

ฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประกาศตารางเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกกลุ่มวิชา และตารางเรียนวิชาโท วิชาเลือก วิชาตกค้าง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

ตารางเรียนชั้นปีที่ 1 คลิกที่นี่

ตารางเรียนชั้นปีที่ 2  คลิกที่นี่

ตารางเรียนชั้นปีที่ 3  คลิกที่นี่

ตารางเรียนชั้นปีที่ 4  
คลิกที่นี่

ตารางเรียนวิชาโท-วิชาเลือก-วิชาตกค้าง คลิกที่นี่

หมายเหตุ
- หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2556 (สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) คลิกที่นี่
- หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2561 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 18) คลิกที่นี่

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขล่าสุด)