ประกาศรายวิชาที่คณะเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ ขอประกาศรายวิชาที่คณะเปิดสอน
และเงื่อนไขในการเปิดบรรยายประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

หมายเหตุ วันลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียน 16-20 กรกฎาคม 2561
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และปีเกิน ลงทะเบียน 17-20 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาที่นี่

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายวิชาที่คณะเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2561