คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

เชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่สนใจ
สามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการ/สมัครเข้าร่วมโครงการ

ได้ที่ https://gsb100tomillion.com/

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

688011
Today
Yesterday
This Week
210
470
861
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง