ประกาศรับสมัครงาน

ด้วยกลุ่มบริษัทแหลมทางสหการ ผู้ประกอบธุรกิจปศุสัตว์ อาหาร บรรจุภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์ และพลังงานทดแทน ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ได้แก่ การผลิต การแปรรูป การผลิตพลังงานทางเลือก ค้าปลีกและค้าส่ง การส่งออก มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ ทุกสาขาวิชา เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ  ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงานนี้ได้ที่นี่ 
าวน์โหลดใบสมัครหรือสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

729565
Today
Yesterday
This Week
210
255
922