เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตร ปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา) 
ทั้งนี้ หลักสูตรเป็นการเรียนภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมตลอดหลักสูตร
 
ผู้สนใจที่ต้องการสมัครเรียนหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
 

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

729894
Today
Yesterday
This Week
44
495
1251