โครงการฝึกงานกับสิงห์ คอร์เปอเรชั่น

โครงการฝึกงาน Singha Biz Course สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานจริงกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงานกับสิงห์ คอร์เปอเรชั่น