ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ Ms. Dinh Thi Ngoc Tu และ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) อาเซียน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

687739
Today
Yesterday
This Week
408
181
589