ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ Ms. Dinh Thi Ngoc Tu และ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) อาเซียน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)