แบบสำรวจการทำงานของบัณฑิต

ขอให้บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ทุกท่าน
เข้าตอบแบบสอบถามสถานภาพการทำงานของบัณฑิตด้วยครับ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

729536
Today
Yesterday
This Week
181
255
893