รองศาสตราจารย์คนล่าสุดของคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวดี ศิริทองถาวร รองอธิการบดีอาวุโสบริหาร และรศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์” โดยมี ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (ภาพจาก PR UTCC)

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

729881
Today
Yesterday
This Week
31
495
1238
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์คนล่าสุดของคณะเศรษฐศาสตร์