โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กองวิชาการ ฝ่ายวิชาการ ม.หอการค้าไทย รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 (รหัส 55 และ 56) เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ที่เข้าอบรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมระดับคณะ 30 ชั่วโมง และบันทึกลงใน Transcript (อบรมครบตามหลักสูตร และผลการอบรม "ผ่าน")
นักศึกษาที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
http://www.utcc.ac.th/cookbook/ 

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

729879
Today
Yesterday
This Week
29
495
1236
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558