คลิปสัมภาษณ์นักศึกษา

Display # 
Title Author Hits
คลิปสัมภาษณ์ผู้ดูแลนักศึกษาสหกิจ : UPS Parcel Delivery Services Limited. Written by Econweb 233
คลิปสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจ : นางสาวเพ็ญทิพย์ คล้ายประยูร Written by Econweb 224
คลิปสัมภาษณ์ผู้ดูแลนักศึกษาสหกิจ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Written by Econweb 182
นายปฏิพล แพงพุด(โอโม่) ชั้นปีที่ 1 ทุนรัตนมงคล Written by Econweb 286
นางสาวพัชริดา พรโพธิ์สถิตย์(บาย) ชั้นปีที่ 3 ทุนรัตนมงคล Written by Econweb 241
นายเอกลักษณ์ เอี่ยมตระกูล(บลู) ชั้นปีที่ 4 ทุนรัตนมงคล Written by Econweb 252
นางสาวธัญญรัตน์ ไพรเพียร(บีม) ชั้นปีที่ 3 ทุนรัตนมงคล Written by Econweb 222
นายพัฒน์สรณ์ มณีอินทร์(แบงค์) ชั้นปีที่ 2 ทุน UTCC Gold Written by Econweb 239
นายธนกฤต อยุสาวการณ์(วิน) ชั้นปีที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Young Corperate Financial 2015 Written by Econweb 300
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ คลิปสัมภาษณ์นักศึกษา