หลักสูตรและทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561

หลักสูตรและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มีดังนี้

หลักสูตร(เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

ปีการศึกษา 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี  3 กลุ่มความเชี่ยวชาญ ได้แก่

1. ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน คลิกเพื่อดูรายวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชานี้
2. ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คลิกเพื่อดูรายวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชานี้
3. ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คลิกเพื่อดูรายวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชานี้

สมัครเรียน คลิกที่นี่

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ หลักสูตรและทุนการศึกษา