เทคนิคการบิดงานวิจัยและประสบการณ์การบริหารโครงการวิจัย


โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
(Knowledge Management for Research)
ครั้งที่ 1

เรื่อง เทคนิคการบิดงานวิจัยและประสบการณ์การบริหารโครงการวิจัย

วันที่ 4  มิถุนายน 2558     
เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง บรรยาย 2 อาคาร 7 ชั้น 12  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
โดยการเสวนาดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์  พิศาลวานิช     
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการเสวนาได้ที่นี่ 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772054
Today
Yesterday
This Week
143
299
1827
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ Research การจัดการองค์ความรู้ เทคนิคการบิดงานวิจัยและประสบการณ์การบริหารโครงการวิจัย