รายงานผลการประเมินคุณภาพ

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
   (1 สิงหาคม 2559-31 กรกฎาคม 2560) คลิกที่นี่

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
   (1 สิงหาคม 2558-31 กรกฎาคม 2559) คลิกที่นี่

3. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
   (1 มิถุนายน 2557-31 พฤษภาคม 2558) คลิกที่นี่

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
   (1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) คลิกที่นี่

5. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
   (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) คลิกที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771038
Today
Yesterday
This Week
244
299
811
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย การประกัน รายงานผลการประเมินคุณภาพ